ŠTRKY A PIESKY

Frakcie: makadam

4/8

16/32

32/63

16/22

0/63

0/2 šedá

0/16

28 € bez DPH

28 € bez DPH

28 € bez DPH

28 € bez DPH

25 € bez DPH

25 € bez DPH

25 € bez DPH

Štrky

0/22

0/4

30 € bez DPH

30 € bez DPH

Doprava

• v rámci Banskej Štiavnice do 15 km:

Iveco 3 – 3,5 m3:  20 € bez DPH

Avia 2 – 2,5 m3:  15 € bez DPH

• nad 15 km:

1 € / km